زانو پیچی

خرید اتصالات پلیمری/خرید اتصالات پلی اتیلن پیچی
خرید زانو پیچی پلی اتیلن

زانو پیچی پلی اتیلن جهت تغییر مسیر سیال و یا تغییر جهت لوله پلی اتیلن با زاویه ۹۰ طراحی و ساخته شده است. و همچنین البو دنده‌ای برای استفاده و نصب در سیستم‌های انتقال سیال با لوله  HDPE تولید شده در سایزهای : ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ میلی متر تولید می‌گردد.

زانو پیچی پلی اتیلن

زانو پیچی پلی اتیلن جهت تغییر مسیر سیال و یا تغییر جهت لوله پلی اتیلن با زاویه ۹۰ در طراحی و ساخته شده است. و همچنین البو دنده ای برای استفاده و نصب در سیستم های انتقال سیال با لوله  HDPE تولید شده در سایزهای : ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ میلی متر تولید می گردد.

اتصالات پیچی اتیلن به اتصال هایی گفته می شود که بدون نیاز به جوشکار پلی اتیلن به صورت پیچی دوله و یا اتصالات دیگر را به هم متصل می نماید. این محصولات عموما برای سیستم‌های آبرسانی و آبیاری قطره ای زمین‌های کشاورزی و باغات و همچنین برای آبرسانی  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتصالات پیچی اتیلن به اتصال‌هایی گفته می‌شود که بدون نیاز به جوشکار پلی اتیلن به صورت پیچی دوله و یا اتصالات دیگر را به هم متصل می نماید. این محصولات عموما برای سیستم‌های آبرسانی و آبیاری قطره ای زمین‌های کشاورزی و باغات و همچنین برای آبرسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از اتصالات پرکاربرد که در شبکه آبیاری جهت چرخش ۹۰ درجه مسیر آب استفاده می‌شود زانو مساوی پیچی پلی اتیلن می‌باشد، این محصول در سیستم آبیاری کاربرد فراوانی دارد، در واقع این محصول امکان هدایت مسیر آب بصورت ۹۰ درجه را انجام می‌دهد. این زانوی پلی اتیلن بصورت پیچی بوده و نصب بسیار آسانی دارد.

زانو نر پیچی پلی اتیلن

از انواع اتصالات زانو نر پیچی پلی اتیلن می باشد، این نوع اتصال به دلیل خاص بودن آن کمتر مورد استفاده میباشد، بخش اتصال خارجی آن بصورت نری ساخته شده که در واقع به رزوه پیچ نیز معروف میباشد، معمولا به خاطر شکنندگی بیشتر اتصال نر به سایر اتصالات موجود در بازار سعی میشود کمتر مورد استفاده قرار بگیرد، اما در مواردی که لازم به برخی انشعاب ها و یا شیرآلات هست باید از اتصال نر پیچی پلی اتیلنی استفاده کنید، این محصول در انواع سایز ها از ۲۰ الی ۱۲۵ میلیمتر در زاویه ۹۰ درجه تولید و عرضه میشود.

زانو نر پیچی پلی اتیلن از بخش های ۱- بدنه ۲- سرپیچ ۳- اسپلیت ۴- بوشینگ ۵- اورینگ تشکیل شده است.

مصارف این اتصالات بیشتر در زمینه کشاورزی، آبرسانی، آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی و همچنین در مصارف برق کشی کاربرد فراوانی دارد، تمامی زانو های پلی اتیلن در سامانه آبیاری دارای درجه کیفیت A+ و دارای استانداردهای ایزو و مدیریت کیفیت براساس DIN آلمان تولید شده است.

زانو مساوی پیچی پلی اتیلن

یکی از اتصالات مهمی که در تجهیزات آبیاری زانو مساوی پیچی پلی اتیلن میباشد، این محصول در سیستم آبیاری کاربرد فراوانی دارد، در واقع این محصول امکان هدایت مسیر آب بصورت ۹۰ درجه را انجام میدهد. این زانوی پلی اتیلن بصورت پیچی بوده و نصب بسیار آسانی دارد، فشار ۱۰ بار اتمسفر را به راحتی تحمل میکند. جنس این زانو از مواد مرغوب و اولیه پلی اتیلن بوده و دارای کیفیت بسیار بالایی میباشد.

زانو مساوی پیچی پلی اتیلن از بخش های ۱- بدنه ۲- سرپیچ ۳- اسپلیت ۴- بوشینگ ۵- اورینگ تشکیل شده است.

مصارف این اتصالات بیشتر در زمینه کشاورزی، آبرسانی، آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی و همچنین در مصارف برق کشی کاربرد فراوانی دارد، تمامی زانو های پلی اتیلن در سامانه آبیاری دارای درجه کیفیت A+ و دارای استانداردهای ایزو و مدیریت کیفیت براساس DIN آلمان تولید شده است.

خرید زانو پیچی پلی اتیلن

قیمت زانو پیچی پلی اتیلن به علت نوسانات بازار ثابت نیست به همین منظور برای اطلاع دقیق از قیمت فروش زانو پیچی پلی اتیلن با شماره ۰۲۱۷۷۸۹۳۸۱۴ تماس بگیرید.

لیست قیمت زانو مساوی پلی اتیلن پیچی

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت (ریال)
۱۰۵۰۲۰۰۰۰۰۰زانو مساوی ۲۰ ۱۰۰۱۱۳۰۰۰
۱۰۵۰۲۵۰۰۰۰۰زانو مساوی ۲۵۸۰۱۵۱۰۰۰
۱۰۵۰۳۲۰۰۰۰۰زانو مساوی ۳۲۵۰۲۴۷۰۰۰
۱۰۵۰۴۰۰۰۰۰۰زانو مساوی ۴۰۲۶۴۲۵۰۰۰
۱۰۵۰۵۰۰۰۰۰۰زانو مساوی ۵۰۱۵۶۳۷۰۰۰
۱۰۵۰۶۳۰۰۰۰۰زانو مساوی ۶۳۹۹۶۶۰۰۰
۱۰۵۰۷۵۰۰۰۰۰زانو مساوی ۷۵۵۱۸۶۲۰۰۰
۱۰۵۰۹۰۰۰۰۰۰زانو مساوی ۹۰۴۲۴۸۲۰۰۰
۱۰۵۱۱۰۰۰۰۰۰زانو مساوی۱۱۰۴۴۱۰۴۰۰۰
۱۰۵۱۲۵۰۰۰۰۰زانو مساوی ۱۲۵۴۶۱۱۶۰۰۰

لیست قیمت زانو ماده پلی اتیلن پیچی

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت (ریال)
۱۰۶۰۲۰۰۱۲۰۰۲۰*½˝زانو ماده۱۱۲۸۲۰۰۰
۱۰۶۰۲۵۰۱۲۰۰۲۵*½˝زانو ماده۱۱۲۱۱۲۰۰۰
۱۰۶۰۲۵۰۳۴۰۰۲۵*¾˝زانو ماده۱۱۲۱۱۲۰۰۰
۱۰۶۰۳۲۰۱۲۰۰۳۲*½˝زانو ماد۸۰۱۸۱۰۰۰
۱۰۶۰۳۲۰۳۴۰۰۳۲*¾˝زانو ماده۸۰۱۸۱۰۰۰
۱۰۶۰۳۲۱۰۰۰۰۳۲*۱˝زانو ماده۸۰۱۸۱۰۰۰
۱۰۶۰۴۰۱۱۴۰۰۴۰*۱¼˝زانو ماده۴۰۳۱۱۰۰۰
۱۰۶۰۵۰۱۱۲۰۰۵۰*۱½˝زانو ماده۲۲۴۷۸۰۰۰
۱۰۶۰۶۳۱۱۴۰۰۶۳*۱¼˝زانو ماده۱۳۷۷۸۰۰۰
۱۰۶۰۶۳۱۱۲۰۰۶۳*۱½˝زانو ماده۱۳۷۷۸۰۰۰
۱۰۶۰۶۳۲۰۰۰۰۶۳*۲˝زانو ماده۱۳۷۷۸۰۰۰
۱۰۶۰۷۵۲۰۰۰۰۷۵*۲˝زانو ماده۸۱۳۷۳۰۰۰
۱۰۶۰۷۵۲۱۲۰۰۷۵*۲½˝زانو ماده۸۱۳۷۳۰۰۰
۱۰۶۰۹۰۲۰۰۰۰۹۰*۲˝زانو ماده۵۱۸۵۰۰۰۰
۱۰۶۰۹۰۲۱۲۰۰۹۰*۲½˝زانو ماده۵۱۸۵۰۰۰۰
۱۰۶۰۹۰۳۰۰۰۰۹۰*۳˝زانو ماده۵۱۸۵۰۰۰۰
۱۰۶۱۱۰۳۰۰۰۰۱۱۰*۳˝زانو ماده۴۲۷۵۸۰۰۰
۱۰۶۱۱۰۴۰۰۰۰۱۱۰*۴˝زانو ماده۴۲۷۵۸۰۰۰

لیست قیمت زانو نر پلی اتیلن پیچی

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت (ریال)
۱۰۷۰۲۰۰۱۲۰۰۲۰*½˝زانو نر۱۴۰۷۶۰۰۰
۱۰۷۰۲۵۰۳۴۰۰۲۵*¾˝زانو نر۱۰۰۹۷۰۰۰
۱۰۷۰۳۲۱۰۰۰۰۳۲*۱˝زانو نر۸۸۱۵۹۰۰۰
۱۰۷۰۴۰۱۱۴۰۰۴۰*۱¼˝زانو نر۴۵۲۷۲۰۰۰
۱۰۷۰۵۰۱۱۲۰۰۵۰*۱½˝زانو نر۲۵۴۳۵۰۰۰
۱۰۷۰۶۳۱۱۲۰۰۶۳*۱½˝زانو نر۱۲۶۲۲۰۰۰
۱۰۷۰۶۳۲۰۰۰۰۶۳*۲˝زانو۱۲۶۲۲۰۰۰
۱۰۷۰۷۵۲۰۰۰۰۷۵*۲˝زانو۶۱۳۲۹۰۰۰
۱۰۷۰۷۵۲۱۲۰۰۷۵*۲½˝زانو نر۶۱۳۲۹۰۰۰
۱۰۷۰۹۰۳۰۰۰۰۹۰*۳˝زانو۵۱۷۷۱۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۳۰۰۰۰۱۱۰*۳˝زانو۴۲۷۶۵۰۰۰
۱۰۷۱۱۰۴۰۰۰۰۱۱۰*۴˝زانو نر۴۲۷۶۵۰۰۰
۱۰۷۱۲۵۴۰۰۰۰۱۲۵*۴˝زانو۲۳۹۳۹۰۰۰
۱۰۷۱۲۵۵۰۰۰۰۱۲۵*۵˝زانو۲۳۹۳۹۰۰۰

سوالات متداول

دیدگاه کاربران

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زانو پیچی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مرتبط

محصول مشابهی وجود ندارد.

فهرست